diumenge, 13 de novembre de 2016

VIDEO PRESENTATION

Dear students,
here is your first task. Introduce yourself with  a video presentation. Be creative!! then we eill post it in the etwinning campus. You can watch all the videos in the platform.
Dead line: 5/12

dilluns, 24 d’octubre de 2016

Documentació IMPORTANT!

IMPORTANT!!!!!!

1. passport/ DNI en vigència
2. Normes de convivència i altres autoritzacions. Estar atents!!!
3. Autorització Mossos d'esquadra
Terminis
Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Documentació
Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:
1.     DNI o passaport del menor (original i fotocòpia)
2.     DNI o passaport de la mare, pare o tutor legal del menor (original i fotocòpia)
3.     Llibre de família (original i fotocòpia)

Requisits
·         Si el menor és nacional i resident (és a dir, té la nacionalitat espanyola i resideix dins el territori espanyol), per sortir d'Espanya necessita:
o    DNI o passaport en vigor.
o    Autorització per poder viatjar a l'estranger.


Taxes
No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Altres informacions
El pare, mare o tutor legal és qui autoritza el menor i qui ha d’emplenar aquest document, que ha d’estar segellat i signat per un agent de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra per tenir validesa.


Parents'meeting

Tuesday, 25 October 20.00 at the school


El seu fill/participa en l'intercanvi programat per aquest curs escolar amb la realització d'un projecte anomenat A TALE OF TWO CITIES, UN CONTE DE DUES CIUTATS, on a través d'unes tasques en equip de descoberta i recerca abans, durant i després dels intercanvis, els nois i noies coneixeran Barcelona/Begues- Lodz,/Varsòvia. El projecte pretén desenvolupar en els alumnes les competències lingüístiques en llengua anglesa, les competències d'interacció en el món on viuen, les competències socials i ciutadanes, les d'aprendre a aprendre i les d'autonomia i iniciativa personal, i les TIC, alhora que intercanviaran experiències vitals. Durant el projecte, els alumnes treballaran a través d’una plataforma de treball col·laboratiu en el grup A TALE OF TWO CITIES, creat i monitoritzat pels professors per aquest objectiu i del que vostès en podran fer el seguiment. També hi ha el blog de les estades a Begues i a Lodz.

Ordre del dia:
1.      Famílies d’acollida: allotjament, àpats, trasllats al cole o d’altres primera setmana de febrer, 5/2 al 10/2 tindrem la visita dels alumnes de Polònia. Segona part de l’intercanvi primera setmana de juny, visitarem Polònia. 4/6 al 9/6 del 2017
2.      Preu: 360€. Es pot fer en dos terminis. Fins 10 de novembre 200€ i 5 desembre 160€ a pagar a finestreta a la Sra. M. Carmen. El preu inclou  despeses del viatge, assegurances, transport (T-10) taxes, alguna visita cultural relacionada amb el projecte tant a Begues com a Lodz, i algun extra.
3.      Documentació, autoritzacions per a l'estada aquí i a Polònia.
4.      Projecte i feina del col·legi. Plataforma https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm , eina col·laborativa entorn educatiu segur i reconegut.
5.      Altres

Let's start the European adventure!

Let's start the European adventure! Getting to know new people, a new culture, improve English, get confidence in a family and school new environment and being the perfect HOST and GUEST for the different parts of the exchange!
WELCOME!