diumenge, 13 de novembre de 2016

VIDEO PRESENTATION

Dear students,
here is your first task. Introduce yourself with  a video presentation. Be creative!! then we eill post it in the etwinning campus. You can watch all the videos in the platform.
Dead line: 5/12

dilluns, 24 d’octubre de 2016

Documentació IMPORTANT!

IMPORTANT!!!!!!

1. passport/ DNI en vigència
2. Normes de convivència i altres autoritzacions. Estar atents!!!
3. Autorització Mossos d'esquadra
Terminis
Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Documentació
Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:
1.     DNI o passaport del menor (original i fotocòpia)
2.     DNI o passaport de la mare, pare o tutor legal del menor (original i fotocòpia)
3.     Llibre de família (original i fotocòpia)

Requisits
·         Si el menor és nacional i resident (és a dir, té la nacionalitat espanyola i resideix dins el territori espanyol), per sortir d'Espanya necessita:
o    DNI o passaport en vigor.
o    Autorització per poder viatjar a l'estranger.


Taxes
No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Altres informacions
El pare, mare o tutor legal és qui autoritza el menor i qui ha d’emplenar aquest document, que ha d’estar segellat i signat per un agent de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra per tenir validesa.


Parents'meeting

Tuesday, 25 October 20.00 at the school


El seu fill/participa en l'intercanvi programat per aquest curs escolar amb la realització d'un projecte anomenat A TALE OF TWO CITIES, UN CONTE DE DUES CIUTATS, on a través d'unes tasques en equip de descoberta i recerca abans, durant i després dels intercanvis, els nois i noies coneixeran Barcelona/Begues- Lodz,/Varsòvia. El projecte pretén desenvolupar en els alumnes les competències lingüístiques en llengua anglesa, les competències d'interacció en el món on viuen, les competències socials i ciutadanes, les d'aprendre a aprendre i les d'autonomia i iniciativa personal, i les TIC, alhora que intercanviaran experiències vitals. Durant el projecte, els alumnes treballaran a través d’una plataforma de treball col·laboratiu en el grup A TALE OF TWO CITIES, creat i monitoritzat pels professors per aquest objectiu i del que vostès en podran fer el seguiment. També hi ha el blog de les estades a Begues i a Lodz.

Ordre del dia:
1.      Famílies d’acollida: allotjament, àpats, trasllats al cole o d’altres primera setmana de febrer, 5/2 al 10/2 tindrem la visita dels alumnes de Polònia. Segona part de l’intercanvi primera setmana de juny, visitarem Polònia. 4/6 al 9/6 del 2017
2.      Preu: 360€. Es pot fer en dos terminis. Fins 10 de novembre 200€ i 5 desembre 160€ a pagar a finestreta a la Sra. M. Carmen. El preu inclou  despeses del viatge, assegurances, transport (T-10) taxes, alguna visita cultural relacionada amb el projecte tant a Begues com a Lodz, i algun extra.
3.      Documentació, autoritzacions per a l'estada aquí i a Polònia.
4.      Projecte i feina del col·legi. Plataforma https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm , eina col·laborativa entorn educatiu segur i reconegut.
5.      Altres

Let's start the European adventure!

Let's start the European adventure! Getting to know new people, a new culture, improve English, get confidence in a family and school new environment and being the perfect HOST and GUEST for the different parts of the exchange!
WELCOME!


divendres, 25 de març de 2016

PROGRAMA DE LA SETMANA D'INTERCANVI


  • Per als desplaçaments se'ls facilitarà una T-10
  • Cal preparar esmorzar per a cada dia i dinar per al divendres (sortida cultural)
  • Els alumnes de menjador tindran bossa de picnic per a dimecres i dijous
  • Per al dijous que s'organitzarà la festa de comiat menjar per a compartir.